Одлуке

Нпр. 18.07.2024
Нпр. 18.07.2024
Називsort descending Службени гласник Датум
О Д Л У К А о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору министра саобраћаја и веза у Влади Републике Српске 13/21 24.02.2021
О Д Л У К А о пријевременом ступању на снагу Одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2021. годину 131/20 17.12.2020
О Д Л У К А о пријевременом ступању на снагу Одлуке о одобравању привременог одступања консолидованог буџетског дефицита од фискалних правила 122/20 02.12.2020
О Д Л У К А о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Буџета Републике Српске за 2021. годину 131/20 17.12.2020
О Д Л У К А о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Другог Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. године 122/20 02.12.2020
О Д Л У К А о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке - Међународне банке за обнову и развој за Пројекат опоравка и подршке фирмама / пословним субјектима 17/21 17.02.2021
О Д Л У К А о прихватању задужења Републике Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде (IFAD) по Пројекту развоја сеоског предузетништва и пољопривреде 17/21 17.02.2021
О Д Л У К А о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој за прву фазу програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине уз коришћење вишефазног програмског приступа (9129-БА) 17/21 17.02.2021
О Д Л У К А о разрјешењу Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске 15/21 17.02.2021
О Д Л У К А о разрјешењу члана Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске 15/21 17.02.2021

Pages