Одлуке

Нпр. 25.06.2024
Нпр. 25.06.2024
Назив Службени гласник Датум
Одлука о усвајању Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2017. годину 34/17 30.03.2017
Одлука о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2017. годину 21/17 21.02.2017
Одлука о избору Програмског савјета Радио-телевизије Републике Српске 21/17 21.02.2017
Одлука о давању посебног овлашћења 43/17 09.02.2017
Одлука о констатовању резултата републичког референдума 43/17 09.02.2017
Одлука о престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума 43/17 09.02.2017
Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за додатно финансирање по Пројекту болница/Б у Репупблици Српској FIN° 31.526 BА 1/17 28.12.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност 1/17 28.12.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит 1/17 28.12.2016
Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину 1/17 28.12.2016

Pages