Одлуке

Нпр. 18.07.2024
Нпр. 18.07.2024
Називsort descending Службени гласник Датум
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „ХАШАНИ“ ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ 110/15 23.12.2015
ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „КЛЕКОВАЧА“ 110/15 23.12.2015
ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „АЕРОДРОМ БАЊА ЛУКА“ 110/15 23.12.2015
Одлуку о капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за набавку хеликоптера 38/17 05.04.2017
Одлуку О капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за реализацију Пројекта санације, адаптације, реконструкције и изградње комплекса Касарне „Крajишких бригада“ Залужани 38/17 05.04.2017
ОДЛУКУ О КРАТКОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЕМИСИЈОМ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ЗА 2017. ГОДИНУ 1/17 28.12.2016
ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ БАНЦИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА КОРИДОР Vc – ОБИЛАЗНИЦА ДОБОЈ 64/19 16.07.2019
ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, FRANKFURT AM MAIN (KfW) ПО ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ХРГУД“ 113/16 15.12.2016
Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Развојној банци Савјета Европе по пројекту затварања колективних центара – ЛД 1789 15/ 15 18.02.2015
Одлуку о разрјешењу члана Одбора за образовање, науку, културу и информисање Народне скупштине Републике Српске 40/19 16.05.2019

Pages