Одлуке

Нпр. 18.07.2024
Нпр. 18.07.2024
Називsort ascending Службени гласник Датум
ОДЛУКА О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 99/23 14.11.2023
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске 53/20 23.05.2020
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској 119/21 11.01.2022
ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 57/23 03.07.2023
ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 76/20 25.08.2020
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНА РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 90/233 12.10.2023
Одлука о избору замјеника правобраниоца Републике Српске 110/15 23.12.2015
Одлука о избору генералног секретара Народне скупштине Републике Српске 113/18 05.12.2018
ОДЛУКА О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2024. ГОДИНУ 112/23 29.12.2023
ОДЛУКА O ИЗНОСУ ГАРАНЦИЈА КОЈЕ МОЖЕ ИЗДАТИ РЕПУБЛИКА СРПСКА У 2024. ГОДИНИ 112/23 29.12.2023

Pages