Одлука број: 01-1583/ 14

Верзија за штампањеPDF верзија
116/14
18.12.2014

На основу чл. 70. став 1. тачка 8. и  93. Устава Републике Српске, чл.  182., 186. ст. 1. и 2. и 248. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), члана 6. став 1. Закона о Влади  Републике  Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08), Народна скупштина  Републике Српске, на Другој посебној сједници,   одржаној  18.  децембра   2014. године,   донијела   је   с љ е д е ћ у 

О Д Л У К У

I

За  предсједника Владе  Републике Српске изабрана  је Жељка Цвијановић.

II

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 01-1583/14                                                   

Датум: 18. децембар 2014. године

 

Број службеног гласника: 116/ 14