Одлука о избору замјеника генералног секретара Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
8/ 15
03.02.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, члана 20., 30., 182. и 186. ст. 1. и 2.Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), Народна скупштина Републике Српске на Другој сједници, одржаној 3. фебруара 2015. године, донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о избору замјеника генералног секретара

Народне скупштине Републике Српске

 

I

     За замјеника генералног секретара Народне скупштине Републике Српске именован је  Дубравко Јоргић.

    II

     Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

Број: 02/1-021-117/15                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 3. фебруар 2015. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                               Недељко Чубриловић