Одлука о избору замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
28/18
22.03.2018

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 37/17),  у  вези са чланом 10.  Закона о ревизији јавног сектора  Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/05 и 20/14), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на Двадесет трећој сједници,  одржаној  22. марта 2018. године, донијела   је   сљедећу 

 

 

 

Одлука

о избору замјеника  главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора  Републике Српске

 

 

I

 

         За замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора  Републике Српске,  изабрана  је  Божана Трнинић,  на период од седам  (7) година.

 

        

 

II

        

         Ова одлука ступа на  снагу осмог дана  од  дана  објављивања

у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-272/18                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 22. март 2018. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                       Недељко Чубриловић