Одлука о избору замјеника предсједника Одбора за привреду

Верзија за штампањеPDF верзија
32/23
18.04.2023

На основу члана 58. став 1. алинеја 6. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 29. марта 2023. године, донијела је

 

 

 

О Д Л У К У

о избору замјеника предсједника Одбора за привреду

 

 

I

 

          Перо Ђурић изабран је за замјеника предсједника Одбора за привреду Народне скупштине Републике Српске.

 

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-342/23                                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 29. март 2023. године                                                                                                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                        Др Ненад Стевандић