Одлука о избору замјеника предсједника Одбора за финансије и буџет

Верзија за штампањеPDF верзија
32/23
18.04.2023

На основу члана 58. став 1. алинеја 6. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 29. марта 2023. године, донијела је

 

 

 

О Д Л У К У

о избору замјеника предсједника Одбора за финансије и буџет

 

 

I

 

          Мирјана Орашанин изабрана је за замјеника предсједника Одбора за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске.

 

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-345/23                                                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 29. март 2023. године                                                                                                                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                            Др Ненад Стевандић