Одлука о избору предсједника Одбора за питања дјеце,младих и спорта, број: 02/1-021-837/23

Верзија за штампањеPDF верзија
67/23
03.08.2023

На основу члана 58. став 1. алинеја 6. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој редовној сједници, одржаној 20. јула 2023. године, донијела је

 

 

 

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА

ОДБОРА ЗА ПИТАЊА ДЈЕЦЕ, МЛАДИХ И СПОРТА

 

 

I

 

Николина Шљивић изабрана је за предсједника Одбора за питања дјеце, младих и спорта Народне скупштине Републике Српске.

 

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-837/23                                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2023. године                                                                                                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                     Др Ненад Стевандић