Одлука о избору члана Одбора за борачко-инвалидску заштиту, број: 02/1-021-841/23

Верзија за штампањеPDF верзија
67/23
03.08.2023

На основу члана 58. став 1. алинеја 6. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој редовној сједници, одржаној 20. јула 2023. године, донијела је

 

 

 

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

 

 

I

 

Предраг Нешић изабран је за члана Одбора за борачко-инвалидску заштиту Народне скупштине Републике Српске.

 

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-841/23                                                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2023. године                                                                                                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                           Др Ненад Стевандић