Одлука о избору члана Радног тијела Народне Скупштине Републике Српске које врши надзор над прикупљањем и расподјелом средстава Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреде дјеце у иностранству

Верзија за штампањеPDF верзија
20/19
06.03.2019

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 182., и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11 и 34/17), у вези са чланом 13. Закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (''Службени гласник Републике Српске'', број 100/17 и 103/17), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске на Другој сједници, одржаној 6. марта 2019. године, донијела је сљедећу

 

Одлука

о избору члана Радног тијела Народне Скупштине Републике Српске које врши надзор над прикупљањем и расподјелом средстава Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреде дјеце у иностранству

 

 

I

 

 

У Радно тијело Народне Скупштине Републике Српске које врши надзор над прикупљањем и расподјелом средстава Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреде дјеце у иностранству,  за члана изабран је Драган Милошевић.

 

 

II

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

Број: 02/1-021- 215/19                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. марта 2019. године                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                   Недељко Чубриловић