Одлука о избору члана у Одбору за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања

Верзија за штампањеPDF верзија
26/18
22.03.2018

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  чл. 56. став 1. тачка 5., 73., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 37/17),  а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет трећој сједници, одржаној  22. марта  2018.године,  донијела  је сљедећу 

 

 

О Д Л У К У

о избору члана у Одбору за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања

 

 

I

 

         У  Одбору  за  праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања Народне скупштине Републике Српске, за члана Одбора, изабран је Цвијетин Вилотић.

 

II

 

         Ова одлука ступа на  снагу осмог дана  од  дана  објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-270 /18                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 22. март 2018. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                       Недељко Чубриловић