Одлука о избору чланова Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
28/18
22.03.2018

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 37/17),  у  вези са чланом 19. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13 и 4/17), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на Двадесет трећој сједници,  одржаној  22. марта   2018.  године, донијела  је сљедећу 

 

 

Одлука

о избору чланова   Управног одбора  Агенције за банкарство Републике Српске

 

I

 

         У Управни одбор  Агенције за банкарство Републике Српске,  на период од пет (5) година, изабрани су:

 

  1. Жељко Слијепчевић,
  2. Славица Миликић,
  3. Братољуб Радуловић,
  4. Срђан Шупут и
  5. Бранислав Ђурица.    

 

II

        

         Ова одлука ступа на  снагу осмог дана  од  дана  објављивања

у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-263/18                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 22. март 2018. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                       Недељко Чубриловић