ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
69/23
14.08.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске и члана 58. став 1. алинеја 5., члана 181. став 2. и члана 233. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) и члана 19. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/13 и 4/17), на приједлог Владе Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој редовној сједници, одржаној 20. јула 2023. године, донијела је

 

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

I

 

        За чланове Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске, на период од пет година, изабрани су:

 

  1. Никица Врањеш, 
  2. Дејан Кустурић,
  3. Зоран Вујмиловић, 
  4. Славица Миликић и
  5. Дејан Гојковић.

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-830/23                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2023. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                 Др Ненад Стевандић