Одлука о разрјешењу члана Одбора за ревизију

Верзија за штампањеPDF верзија
32/23
13.04.2023

На основу члана 58. став 1. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 29. марта 2023. године, донијела је

 

 

 

О Д Л У К У

о разрјешењу члана Одбора за ревизију

 

 

I

 

          Срђан Тодоровић разријешен је дужности члана Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске.

 

 

II

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-338/23                                                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 29. март 2023. године                                                                                                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                          Др Ненад Стевандић