ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА АУТО-ПУТ БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ

Верзија за штампањеPDF верзија
25/21
12.04.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уставa Републике Српске, чл. 38. став 1. и 51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и чл. 177. став 2. и 181. Пословникa Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је

 

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА АУТО-ПУТ

     БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ

 

 

I

 

                                           Овом одлуком усваја се План парцелације за ауто-пут Бања Лука – Приједор по скраћеном поступку.

 

II

 

                              План из тачке I ове одлуке излаже се на стални јавни увид код органа управе који су надлежни за послове уређења простора Града Приједор и Града Бања Лука.

 

 

III

 

                                                                              Tекстуални и графички дио Плана је у аналогном и дигиталном облику.

                                   

 

IV

 

                                                               Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-157/21                                                                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. фебруар 2021. године                                                                                                                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                                                                                                              Недељко Чубриловић