ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Верзија за штампањеPDF верзија
99/23
14.11.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске и члана 177. став 2. и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Шестој редовној сједници, одржаној 3. новембра 2023. године, донијела је

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Ребаланс буџета Републике Српске за 2023. годину.

 

II

          Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета Републике Српске за 2023. годину.

 

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1252/23                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 3. новембар 2023. године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                  Др Ненад Стевандић