Одлуку о избору предсједника Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
19/06
28.02.2006

На основу члана 70. став 1. тачка 8. члана 93. Устава Републике Српске, члана 5. став 2. Закона о Влади Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 3/97, 3/98 и 29/00), члана 174., члана 178. став 1. и 2. и члана 239. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет другој посебној сједници одржаној 28. фебруара 2006. године, донијела је

О Д Л У К У

о избору предсједника Владе Републике Српске

                      I

За предсједника Владе Републике Српске изабран је господин Милорад Додик.

                     II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 82 /06

Датум: 28. фебруар 2006. године

{}

Број службеног гласника: 19/06