О Д Л У К А о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
122/20
02.12.2020

На основу чл. 70. став 1. тачка 2. и 109. Устава Републике Српске, чл. 177. став 2. и 181. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Тринаестој редовној сједници одржаној 2. децембра 2020. године, донијела  је сљедећу

 

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину

 

I

 

         У поступку доношења Закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведени Закон ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

II

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1048/20                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 2. децембар 2020. године                                                                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                          Недељко Чубриловић