Oдлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања

Верзија за штампањеPDF верзија
53/20
23.05.2020

На основу чл. 70. став 1. тачка 2. и 109. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 2020. године, донијела је сљедећу

 

 

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања

 

 

I

 

У поступку доношења Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведена Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

II

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-380/20                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. мај 2020. године                                                                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                         Недељко Чубриловић