O д л у к а о избору Kомисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
107/18
19.11.2018

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл.8., 55., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Првој сједници, одржаној ­19. новембра 2018. године,  донијела   је   с љ е д е ћ у 

 

O д л у к а

о избору Kомисије за избор и именовање

Народне скупштине Републике Српске

 

I

 

         У Комисију за избор и именовање Народне скупштине   Републике Српске, изабрани су:

 

  1. Игор Жунић, предсједник,   
  2. Давор Шешић, замјеник предсједника,  
  3. Душица Шолаја, члан,  
  4. Радован Вишковић,члан,  
  5. Дарко Митрић, члан,  
  6. Горан Селак, члан,  
  7. Драган Галић, члан,  
  8. Сенад Братић, члан  и
  9. Душко Ивић, члан.

II

 

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-1080/18                                                         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

Датум: 19. новембар 2018. године                                      ПРВЕ СЈЕДНИЦЕ  

 

                                                                                                  Дане Малешевић