Амандман 122 на Устав Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
48/11
22.03.2011

На основу Амандмана LXXXIX којим су замјењени ставови 1. и 2. члана 135.Устава Републике Српске и чланова 245. и 246. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Приједлога Амандмана CXXII на Устав Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске, на Петој сједници одржаној 22. марта 2011. године, усвојила је

АМАНДМАН CXXII НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У члану 79. Устава Републике Српске иза ријечи "два" додају се ријечи "до четири".

Број: 01- 414/11

Датум: 22. март 2011. године

Број службеног гласника: 48/11