Буџет Републике Српске за 2006. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
28/06
17.03.2006

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, чланова 174. и 178. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Приједлога буџета Републике Српске за 2006. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет трећој посебној сједници, одржаној 17. марта 2006. године, донијела је

 

Одлуку о усвајању Буџета Републике Српске за 2006. годину

 

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Републике Српске за 2006. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Буџет Републике Српске за 2006. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 01- 222/06

Датум: 17. март 2006. године

Буџет Републике Српске за 2006. годину можете преузети овдје

Број службеног гласника: 28/06