Декларација о узроцима, карактеру и посљедицама трагичног оружаног сукоба у Босни и Херцеговини од 1992. до 1995. године

Верзија за штампањеPDF верзија
92/13
27.06.2013

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике  Српске, чл. 182. и 183. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), a

Поштујући Дејтонски мировни споразум,

Прихватајући у потпуности рјешавање свих неспоразума у друштву

 мирним и политичким средствима, на принципима разумијевања и демократије,

Уважавајући принцип слободног изражавања интереса сваког народа

 и његове политичке воље,

На основу иницијативе Борачке организације Републике Српске,

Народна скупштина Републике Српске  на Двадесет осмој сједници, одржаној 27. јуна 2013. године усвојила је

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У

О УЗРОЦИМА, КАРАКТЕРУ И ПОСЉЕДИЦАМА ТРАГИЧНОГ ОРУЖАНОГ СУКОБА У

БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ОД 1992. ДО1995. ГОДИНЕ

 1. Народна скупштина Републике Српске сматра даБосна и Херцеговина може опстати само договором њена три конститутивна народа и два ентитета, поштујући Дејтонски мировни споразум.
 2. Народна скупштина констатује да, у оцјењивању догађаја из претходног рата, нема довољно објективног, уравнотеженог и уједначеног приступа свих страна у Босни Херцеговини и ван ње, а посебно када је у питању кршење међународног ратног и хуманитарног права и однос према узроцима, карактеру и посљедицама ратног сукоба. Негативна квалификација појединих догађаја била је основа бројних облика сатанизације српског народа.
 3. Народна скупштина Републике Српске сматра да је „трагични ратни сукоб“ у Босни и Херцеговини, као дио процеса распада СФРЈ, изазван мајоризацијом српског народа у Босни и Херцеговини, те да је на основу научних, стручних и историјских критеријума и стандардаимао карактер грађанског рата, са примјесама међуетничког, са високим степеном укључености међународног фактора.
 4. Народна скупштина  Републике Српске позива оба ентитета, сва три конститутивна народа и остале у Босни и Херцеговини, на унапређење и интензивирање дијалога, на бази чињеница и међусобног поштовања, у циљу квалификовања карактера, садржаја и посљедица „трагичног ратног сукоба“. 
 1. Народна скупштина Републике Српске констатује да пресуде изречене од стране Међународног кривичног суда за бившу Југославију (МКСБЈ) нису допринијеле помирењу и утврђивању истине о ратним сукобима у региону. Народна скупштина истиче да МКСБЈ у свом мандату суди само појединцима за почињена кривична дјела, а не може изрицати колективне пресуде народима, организацијама или владама.
 2. Народна скупштина Републике Српске тражи од Генералне скупштине Уједињених нација,  да изврши ревизију рада МКСБЈ који је својим чињењем или нечињењемомогућио (1) да неправда у Суду има етничке карактеристике; (2) да нестану и докази или да се на доказима не инсистира, (3) да буду убијени свједоци или да се свједоцима (одбране) онемогући да својим исказима поремете процес, (4) да српске жртве немају сатисфакцију и (5) да се не чини довољно да би се разобличила позадина ратног сукоба и учесника у њему, односно да се утврди истина.
 3. Народна скупштина Републике Српске изражава незадовољство радом Суда и Тужилаштва Босне и Херцеговине на случајевима почињених ратних злочина из разлога што:

(1) Тужилаштво Босне и Херцеговине до сада, и поред поднесених пријава и полицијских извјештаја, није подигло оптужнице за многобројне почињене злочине над српским становништвом у Босни и Херцеговини, 

(2) Суд Босне и Херцеговине неуставно и противно Европској конвенцији о људским правима, у суђењима за ратне злочине, ретроактивно примјењује Кривични закон БиХ из 2003. године и то само за припаднике српског народа, док према припадницима других народа поступа у складу са Европском конвенцијом о људским правима, примјењујући Кривични закон СФРЈ, који је и био на снази у вријеме извршења кривичног дјела.

 1. Народна скупштина Републике Српске тражи ревизију свих изречених судских пресуда, примјеном Кривичног закона БиХ из 2003. године у процесима суђења за ратне злочине.
 2. Народна скупштина Републике Српске тражи од правосудних органа у Босни и Херцеговини да се процесуирају ратни злочини почињени над српским народом од стране регуларне војске Хрватске на просторима Босне и Херцеговине.
 1. Народна скупштина Републике Српске захтијева враћање Републици Српској документације која је однесена и предата Међународном кривичном суду за бившу Југославију, а у вези са предметима који су против грађана Републике Српске вођени и правоснажно окончани пред овим и  судовима у Босни и Херцеговини.
 2. Народна скупштина Републике Српске захтијева од Владе Републике Српске, градова, општина, јавних предузећа и привредних друштава да значајније финансијски подрже Фонд за правну, материјалну и другу помоћ оптуженим за ратне злочине и њиховим породицама.
 3. Народна скупштина подржава и захтијева даљи рад институција Републике Српске на истраживању и процесуирању ратних злочина у периоду од 1991. до 1995. године и тражењу несталих лица.
 4. Народна скупштина Републике Српске најоштрије осуђује и одбацује све позиве на укидање Републике Српске и оспоравање њеног имена и постојања.
 5. Ова декларација ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01-1514/13                                                                              

Датум: 27.  јун 2013.  године                                            

Број службеног гласника: 92/ 13