Д Е К Л А Р А Ц И ЈА о заштити ријека у Републици Српској