Економска политика за 2012. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
3/ 12
28.12.2011

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а након разматрања Приједлога Економске политике Републике Српске за 2012. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Шестој посебној сједници одржаној 28. децембра 2011. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Економску политику Републике Српске за 2012. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Економска политика Републике Српске за 2012. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01-2103/11

Датум: 28.  децембар 2011. године                     

 

Број службеног гласника: 3/ 12