Оријентациони програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2007. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
34/07
11.04.2007

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 175., 176., и 180. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Срске", број 99/06), Народна скупштина Републике Српске, на Осмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11.априла 2007. године донијела је сљедећу

Одлуку о усвајању Оријентационог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2007. годину

 

I

Усваја се Оријентациони програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2007.годину.

 

II

Саставни дио ове одлуке је Оријентациони програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2007.годину.

 

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број:01-647/07

Датум: 11.април 2007.године

Број службеног гласника: 34/07