Протокол о сарадњи Народне скупштине Републике Србије и Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
01.01.2008

На основу члана 7. Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије, ратификованог у Народној скупштини Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 60/07), ратификованог у Народној скупштини Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'' број 70/07),

Позивајући се на Заједничку изјаву Предсједника Народне скупштине Републике Србије и Народне скупштине Републике Српске од 30. новембра 2004. године,

Предсједници Народне скупштине Републике Србије господин Оливер Дулић и Народне скупштине Републике Српске господин Игор Радојичић, закључују

 

Протокол о сарадњи Народне скупштине Републике Србије и Народне скупштине Републике Српске

 

Члан 1.

Народна скупштина Републике Србије и Народна скупштина Републике Српске сарађиваће у доброј вољи и намјери, у складу с уставима Републике Србије, Босне и Херцеговине и Републике Српске, на основама Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије и Заједничке изјаве од 30.11.2004. године, путем својих представника одбора и других радних тијела, служби и на друге начине предвиђене овим Протоколом.

Члан 2.

Предсједници Народне скупштине Републике Србије и Народне скупштине Републике Српске састајаће се најмање два пута годишње, у правилу, наизмјенично у Републици Србији и Републици Српској, пратећи рад, приједлоге и препоруке Вијећа за сарадњу Републике Српске и Републике Србије, размјењујући ставове и мишљења о стању у Босни и Херцеговини, Републици Српској и Републици Србији, међусобној сарадњи, регионалним питањима и свим другим питањима, нарочито укључујући анализу степена имплементације и потреба доградње овог Протокола.

Члан 3.

Генерални секретари Народне скупштине Републике Србије и Народне скупштине Републике Српске утврдиће годишње планове и техничке детаље сарадњи служби скупштина који ће укључити планске студије посјете и боравке стручних радника обе службе у другој служби. Посјете имају за циљ преношења искустава у организацији и раду служби, опслуживању рада скупштина и скупштинских одбора и других радних тијела и посланичких клубова и група.

Трошкове смјештаја и исхране током боравка служби у студијским боравцима у другој скупштини планираће и обезбјеђиваће служба скупштине домаћина.

Члан 4.

Предсједници одбора и других радних тијела, по списку у наставку, успоставиће контакт и припремити годишње планове сусрета кореспондентних радних тијела, у правилу, једном годишње, са конкретним темама разговора, а са циљем размјене искустава у законодавству и пракси.

Контактима и заједничким сједницама одбора и других радних тијела предсједници одбора и других радних тијела обе скупштине предсједавају наизмјенично, са ротацијом сваке године. У првој години након потписивања овог Протокола, обавезу иницирања контаката и успостављања планова имају предсједници одбора и других радних тијела.

Трошкове сусрета и заједничких сједница планираће и обезбјеђиваће служба скупштине домаћина боравка.

Радно тијело у

Народној скупштини

Републике Српске

 

Радно тијело у

Народној скупштини

Републике Србије

 

Иницијалне области за

сарадњу

 

Административни одбор

 

Административни одбор

Статусна и

административна питања

 

Одбор за политички систем,

правосуђе и управу

 

Одбор за правосуђе и

Управу

Развој правосуђа и управе

 

Одбор за привреду и финансије

 

Одбор за развој и економске односе са иностранством

Привредна сарадња и привредне реформе

Одбор за праћење стања у

области пензијско-инвалидског осигурања

 

Одбор за рад, борачка и социјална питања

Реформа и стање у области

ПИО

Одбор за заштиту животне средине

 

Одбор за заштиту животне средине

Заштита животне средине

 

Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу

Одбор за европске

Интеграције

 

Пут европских интеграција

обе земље

 

Одбор за образовање, науку,

културу и информисање

 

Одбор за просвету

Образовање

 

Одбор једнаких могућности

 

 

Одбор за равноправност полова

Једнакост грађана

 

Одбор за пољопривреду,

шумарство и водопривреду

 

Одбор за пољопривреду

 

Стање и перспективе у пољопривреди

 

Одбор за здравство, рад и социјалну политику

 

Одбор за здравље и породицу

 

Стање, реформа и сарадња

у области здравства

 

Одбор за питања младих

 

Одбор за омладину и спорт

 

Омладинске политике и сарадња младих

 

Одбор за трговину и

туризам

 

Одбор за трговину и

Туризам

 

Трговинска размјена и сарадња у области туризма

 

 

Одбор за безбједност

 

 

Одбор за одбрану и

безбједност

 

Искуства у реформама безбједносних структура

Члан 5.

Контакти на нивоима из чланова 2. до 4. могу се проширивати и на сарадњу са другим парламентима у региону, њиховим службама и радним тијелима, на основу одлука предсједника скупштина Републике Србије и Републике Српске.

Члан 6.

Овај протокол ступа на снагу даном потписивања.

 

Протокол о сарадњи Народне скупштине Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске можете преузети