Ребаланс буџета Републике Српске за 2009. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
116/09
22.12.2009

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 183. и 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске – пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07) а након разматрања Приједлога ребаланса буџета Републике Српске за 2009. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет трећој посебној сједници одржаној 22. децембра 2009. године, донијела је

Одлуку о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2009. годину

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Ребаланс буџета Републике Српске за 2009. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета Републике Српске за 2009. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 01- 1814/09

Датум: 22. децембар 2009. године

Број службеног гласника: 116/09