Резолуција о сарадњи са Међународним судом за ратне злочине почињене на простору бивше Југославије са сједиштем у Хагу

Верзија за штампањеPDF верзија
68/04
20.07.2004

Опредијељени за владавину права која представља темељ демократизације друштва и за правичну примjену међународних и домаћих закона;

Осуђујући све ратне злочине почињене на простору Босне и Херцеговине, током ''трагичног сукоба у региону'', како је оквалификован рат у Босни и Херцеговини у преамбули Општег оквирног споразума о миру у Босни и Херцеговини (Париз, 14. децембар 1995. године);

Привржени потпуној сарадњи са Међународним судом за ратне злочине почињене на простору бивше Југославије са сједиштем у Хагу, на основу Закона о сарадњи Републике Српске са Међународним кривичним судом у Хагу;

Ријешени да се сви оптужени за ратне злочине нађу у судском поступку утврђивања и доказивања кривице ради доношења коначне судске пресуде по поднесеним оптужницама;

Руковођени резолуцијама Савјета безбједности Уједињених нација којима је успостављен Међународни суд за ратне злочине и кршење међународних норми ратног и хуманитарног права;

Посвећени учвршћивању мира, правде, међусобног повјерења и толеранције међу припадницима конститутивних и осталих народа у Републици Српској и Босни и Херцеговини;

У жељи да дамо енергичан допринос приступању Босне и Херцеговине, утемељене на дејтонском ентитетском унутрашњем уставном уређењу, евроатланским интеграцијама кроз НАТО програм Партнерство за мир и Споразуму о придруживању и стабилизацији са Европском унијом;

Одлучни да трајно сачувамо институционалне вриједности и ентитетски статус Републике Српске утемељене Дејтонским мировним споразумом;

Народна скупштина Републике Српске, на Деветнаестој посебној сједници, одржаној, 20. јула 2004. године, на основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 161. и 163. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 50/01), доноси

 

Резолуцију о сарадњи са Међународним судом за ратне злочине почињене на простору бивше Југославије са сједиштем у Хагу

 

 1. Захтијевамо од Владе Републике Српске да одмах предузме све потребне мјере и радње, сагласно члану 3. Закона о сарадњи Републике Српске са Међународним кривичним судом у Хагу, у циљу потпуног испуњавања свих обавеза према овом суду.
 2. Захтијевамо од Владе Републике Српске да одмах изврши све потребне организационе, кадровске и друге неопходне промјене у Министарству унутрашњих послова, како би се полицијске снаге Републике Српске оперативно оспособиле за успјешно извршавање налога надлежних тужиоца по подигнутим оптужницама поводом кривичних дјела ратног злочина и кршења норми међународног ратног и хуманитарног права.
 3. Од Савјета министара Босне и Херцеговине захтијевамо да обезбиједи потребне услове за рад институција Босне и Херцеговине, СИПА, Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине и Државне граничне службе Босне и Херцеговине, у оквиру њихових надлежности, како би предузели оперативне радње ради успјешног извршавања налога надлежних тужилаца по подигнутим оптужницама поводом кривичних дјела ратног злочина и кршења норми међународног ратног и хуманитарног права.
 4. Обавезујемо Владу Републике Српске да периодично, тромјесечно, извјештава о резултатима свог рада Народну скупштину Републике Српске, са приједлогом мјера за ефикасније спровођење свог мандата на овом пољу.
 5. Позивамо све оптужене да се одмах, безбједно и достојанствено, предају надлежним полицијским и судским органима власти Републике Српске, јер ће у противном ризиковати хапшење које је обавезна спровести полиција Републике Српске или снаге СФОР-а, дјелујући у оквиру свог законског или међународног мандата.
 6. Тражимо од надлежних органа Владе Републике Српске и међународних организација са мандатом у Босни и Херцеговини да темељито и професионално раде на откривању боравишта свих особа против којих су подигнуте оптужнице и успоставе пуну међусобну оперативну сарадњу.
 7. Обавезујемо Владу Републике Српске да припреми приједлог закона којим би се омогућило конституисање Института Републике Српске за ратне злочине, са задатком да стручно и непристрасно истражује, документује и историјски вреднује све почињене ратне злочине у току ратног сукоба на простору Босне и Херцеговине, у периоду од 1992. до 1995. године.
 8. Позивамо међународне организације са мандатом у Босни и Херцеговини да помогну Влади Републике Српске у испуњавању обавеза сарадње са Хашким трибуналом и да, у том смислу, непристрасно и објективно вреднује оперативне активности надлежних органа, извршне и судске власти у Републици Српској.
 9. Изражавамо пуну подршку приступању Босне и Херцеговине евроатланским интеграцијама кроз НАТО програм Партнерство за мир и Споразум о придруживању и стабилизацији са Европском унијом, на темељима дејтонског ентитетског унутрашњег уставног уређења Босне и Херцеговине.
 10. Позивамо изабране представнике свих конститутивних народа у Босни и Херцеговини да осуде почињене ратне злочине од стране представника властитог народа. Не прихватамо да се кривица за доказане ратне злочине идентификује са народом којем припада починилац.
 11. Проглашавамо наше опредјелење за непристрасно и објективно вредновање ратне прошлости, дуготрајан мир и међунационалну толеранцију, за изградњу заједничке будућности на основама унутрашњег дијалога и консензуса и за поштовање свих цивилних и војних жртава трагичног сукоба.
 12. Позивамо све нивое власти у Босни и Херцеговини да омогуће свим грађанима, који траже своје нестале у току рата на цијелом простору Босне и Херцеговине, да дођу до њихових посмртних остатака и истине о њиховом страдању. Истина је мјера за све: кривцу за казну, жртви за праштање.

Број службеног гласника: 68/04