Резолуција о циљевима и мјерама политике Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
2/09
15.10.2008

Позивајући на мир и толеранцију различитих ставова, на пуно поштовање слова Дејтонског мировног споразума, на договарање и концензус домаћих политичких фактора, на потпун пренос власништва над процесима у Босни и Херцеговини на домаће институције, на трансформацију Канцеларије високог представника у Канцеларију специјалног представника Европске Уније,

Опредијељена за европски пут Републике Српске и Босне и Херцеговине, за дијалог и сарадњу са другим ентитетом, за регионалну сарадњу, за напредак у реформама у којима ће потпуно бити заштићен интерес грађана Републике Српске,

Полазећи од Устава и закона, од претходних докумената и ставова Народне скупштине о важним политичким питањима

Народна скупштина Републике Српске, на основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, сагласно одредбама чланова 183. и 185. Пословника Народне скупштине Републике Српске – пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ број 79/07) на Четрнаестој посебној сједници, одржаној 15. октобра 2008. године доноси

Резолуцију о циљевима и мјерама политике Републике Српске

1. Народна скупштина Републике Српске (у даљем тексту: Народна скупштина) понавља своја опредјељења и ставове изречене у Декларацији поводом најновијих мјера и захтјева Високог представника у Босни и Херцеговини од 30. октобра 2007. године („Службени гласник Републике Српске“ број 98/07) и Резолуцији о непризнавању једнострано проглашене независности Косова и Метохије и опредјељењима Републике Српске од 22. фебруара 2008. године („Службени гласник Републике Српске“ број 20/08).

2. Народна скупштина сматра апсолутно неприхватљивим излагања Хариса Силајџића пред Генералном скупштином Уједињених нација и Парламентарном скупштином Савјета Европе, с обзиром да иста нису резултат усаглашених ставова Предсједништва Босне и Херцеговине и представљају удар на Дејтонски мировни споразум (у даљем тексту: Споразум) и, посебно, на Републику Српску. Дјеловање Хариса Силајџића унутар земље, а поготово на међународној сцени, који злоупотребљава положај Предсједавајућег Предсједништва Босне и Херцеговине, угрожава Споразум и виталне интересе Републике Српске. С обзиром да се тиме директно испуњавају услови из члана 5.2.д Устава БиХ, Народна скупштина Републике Српске обавезује члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске да уложи вето на сваку нову одлуку којом би Харис Силајџић у Предсједништву Босне и Херцеговине био овлаштен да предводи делегацију или представља Босну и Херцеговину било гдје ван граница земље, без детаљно утврђене платформе представљања и обраћања, на основама заштите Споразума, интереса Босне и Херцеговине и Републике Српске и сва три конститутивна народа и грађана ове земље.

3. Народна скупштина захтијева од представника Републике Српске у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине да затраже да Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине осуди и одбаци самовољне иступе предсједавајућег Предсједништва Босне и Херцеговине пред Генералном скупштином Уједињених нација и Парламентарном скупштином Савјета Европе, да оцијене да је тим иступима нанесена штета међународном угледу Босне и Херцеговине, нарушено повјерење унутар Босне и Херцеговине и ослабљен ауторитет институције Предсједништва Босне и Херцеговине.

4. Народна скупштина одбацује позиве за наметање измјена или једнострано прекрајање Устава и унутрашњег уређења Босне и Херцеговине, дефинисаног Споразумом. Народна скупштина позива међународну заједницу да поштује одредбе Споразума, те да своје понашање усклади с овлаштењима датим Споразумом. Народна скупштина сматра да се питање уставних промјена у Босни и Херцеговини може разматрати само у институцијама Републике Српске и Босне и Херцеговине, по процедури коју прописује Устав, на бази концензуса. Народна скупштина тражи од Предсједника Републике Српске да предложи Народној скупштини платформу за разговоре о реформи Устава и о заштити интереса Републике Српске у овим разговорима. Платформа би била обавезујући оквир за све политичке представнике из Републике Српске. Обавезујући елементи платформе су:

4.1. Неупитност постојања и надлежности Републике Српске на основама одредби Дејтонског споразума.

4.2. Ентитетско гласање у Парламенту Босне и Херцеговине и дефинисан витални национални интерес сва три конститутивна народа.

4.3. Репрезентативна заступљеност оба ентитета и равноправност сва три конститутивна народа у заједничким органима Босне и Херцеговине.

4.4. Дефинисан пренос и поврат надлежности.

5. Народна скупштина констатује да је Република Српска споразумна страна у преносу додатних надлежности с ентитета на Босну и Херцеговину, у смислу члана III.5.(а) Устава Босне и Херцеговине и, с тим у вези:

5.1. сваки пренос надлежности могућ је само споразумом ентитета тј. одлуком Народне скупштине у име Републике Српске и неприхватљив је било какав пренос надлежности доношењем закона на нивоу Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, без претходне одлуке Народне скупштине у сваком конкретном случају,

5.2. неопходно је одмах правно уредити процедуре преноса и поврата надлежности с ентитета на Босну и Херцеговину и обратно, те се задужују представници Републике Српске да у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине покрену иницијативу за ово правно уређење,

Народна скупштина тражи од Владе Републике Српске да изврши анализу до сада пренесених и преузетих надлежности на ниво Босне и Херцеговине и да ту анализу достави Народној скупштини.

6. Народна скупштина поздравља потписивање Споразума о стабилизацији и придруживању с Европском Унијом и понавља своје опредјељење за евроатлантске интеграције. Са циљем приоритетног напретка на овом путу, Народна скупштина тражи од Владе Републике Српске да у року од 30 дана Народној скупштини поднесе извјештај о обавезама насталим након потписа Споразума, њиховом извршењу и ставовима Републике Српске о појединим обавезама,

7. Тринаест година након завршетка трагичног ратног сукоба у Босни и Херцеговини, а, нарочито, након потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању Босне и Херцеговине с Европском Унијом, Народна скупштина Републике Српске сматра да је исцрпљен капацитет института Високог представника. Сазрело је вријеме за трансформацију Високог представника у Специјалног представника Европске Уније, који би имао мандат за помоћ земљи на европском путу. Народна скупштина је забринута реалном могућношћу сталне производње нових услова за останак Канцеларије Високог представника. Народна скупштина Републике Српске, као Стране Споразума, позива Високог представника да извијести Републику Српску, као заинтересовану Страну, о провођењу Споразума.

8. Народна скупштина тражи од представника из Републике Српске у заједничким органима да инсистирају на доношењу Закона о попису становништва 2011. године у цијелој Босни и Херцеговини, те да у буџету Босне и Херцеговине предвиде потребна средства у наредним годинама, почевши од Буџета Босне и Херцеговине за 2009. годину. Попис мора бити проведен по свим важећим стандардима и правилима у земљама Европске Уније, те обавезно садржавати питања о могућности изјашњења о националном и вјерском опредјељењу грађана.

9. Народна скупштина тражи да се мандат страних судија и тужилаца у судовима и тужилаштвима Босне и Херцеговине оконча и предмети потпуно пренесу на домаће судије и тужиоце.

10. Народна скупштина позива институције Републике Српске и Србије да интензивирају све аспекте провођења Споразума о специјалним паралелним везама. С тим у вези, Народна скупштина Републике Српске позива Народну скупштину Србије да донесе закон којим ће обезбиједити свим грађанима Републике Српске право на двојно држављанство Србије и Републике Српске, као што је Република Хрватска уредила право двојног држављанства са Хрватском за већи број грађана Босне и Херцеговине.

11. Забрињавајући је пораст нелегалних активности у циљу заштите појединачних и групних интереса политичких фактора из Федерације БиХ, који урушавају једну по једну институцију и виталне интересе Републике Српске, а нарочито:

11.1. Регулаторном агенцијом за комуникације Босне и Херцеговине већ другу годину руководи нелегалан орган, а Савјет министара БиХ не успијева успоставити стање реда и законитости у РАК.

11.2. Парламент Федерације Босне и Херцеговине донио је Закон о јавном сервису радио- телевизије Федерације Босне и Херцеговине који је неусаглашен са законима Босне и Херцеговине и Републике Српске у овој области, а нарочито у смислу једностраног преузимања дијела прихода и вођења процедуре избора органа управљања.

11.3. Управни одбор Електропреноса Босне и Херцеговине функционише на принципу мајоризације на ентитетској основи и директно угрожава финансијске и дугорочне интересе Републике Српске у области преносне мреже.

11.4. Фонд ПИО/МИО Федерације БиХ одбија да преузме 38.000 пензионера који су право на пензију стекли на подручју овог ентитета и поред јасне пресуде пред Судом за људска права у Стразбуру.

11.5. На подручју Федерације БиХ и даље се користе неуставна обиљежја – грбови Федерације и неколико кантона, супротно одлукама Уставног суда БиХ и Уставног суда ФБиХ, чиме сва одговорна лица јавно чине кривична дјела, а које нико не процесуира.

11.6. Федерација Босне и Херцеговине већ другу годину повећава огроман буџетски дефицит угрожавајући општи финансијски оквир и стабилност у читавој Босни и Херцеговини.

11.7. У Дирекцији за европске интеграције, као једном од кључних органа за провођење обавеза на европском путу Босне и Херцеговине, одржава се национални дебаланс на штету Републике Српске и два конститутивна народа, чиме се директно угрожавају интереси Републике Српске на путу европских интеграција.

11.8. У Фонду за повратак Босне и Херцеговине Република Српска уредно извршава све своје финансијске обавезе у текућој и претходним годинама, док је Федерација Босне и Херцеговине тек прошли мјесец уплатила посљедњи износ за 2007. годину. Тиме је угрожен рад Фонда и провођење потребних пројеката, уз кашњење на поравнавању видног и, у годишњем извјештају, признатог националног дебаланса у изведеним пројектима.

11.9. Због неусаглашености политичких фактора из Федерације БиХ и опструкције именовања лица из Републике Српске, Босну и Херцеговину у важним међународним организацијама заступају нелегална лица, што резултира неравноправним третманом Републике Српске ван граница земље. Еклатантан је примјер да је представнику Босне и Херцеговине у Венецијанској комисији, иначе Бошњаку из ентитета Федерације Босне и Херцеговине, мандат истекао прије три године, а и даље нелегитимно представља Босну и Херцеговину.

Због претходно наведеног, Народна скупштина Реопублике Српске тражи од Владе Републике Српске и представника Републике Српске у заједничким органима Босне и Херцеговине да одмах предузму мјере на заштити интереса Републике Српске у оквирима својих надлежности, те да о свим ставкама по тачкама 11.1 до 11.9 извијесте Народну скупштину до 31.12.2008. године.

 

Број: 01- 1593 /08

Датум:15. октобар 2008. године

Предсједник Народне скупштине Мр Игор Радојичић

Број службеног гласника: 2/09