Усвојени закони

Нпр. 30.03.2023
Нпр. 30.03.2023
Називsort ascending Службени гласник Датум Преузми
Закон о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину 15/22 03.03.2022 Package icon Zakon o utvrdjivanju porijekla imovine i psebnom porezu na imovinu.zip
Закон о утврђивању и преносу права располагања имовином на јединице локалне самоуправе 70/06 04.07.2006 Package icon Zakon_o_utvrdjivanju_prenosa_prava_na_jedinice_lokalne_samouprave.zip
Закон о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске (Пречишћен текст) 7/10 25.01.2010 Package icon Zakon_o_utvrdjenju_izmirenja_unutrasnjeg_duga.zip
Закон о Уставном суду Републике Српске - Пречишћени текст- 54/05 17.05.2005 Package icon Precisceni_tekst_zakona_o_ustavnom_sudu.zip
Закон о Уставном суду Републике Српске 104/11 15.07.2011 Package icon zakon_o_ustavnom_sudu_RS.zip
Закон о услугама 89/13 03.10.2013 Package icon Zakon_o_uslugama.zip
Закон о условима продаје акција предузећа из области нафтне индустрије Републике Српске 20/07 28.02.2007 Package icon zakon_o_uslovima_prodaje_akcija_naftne_industrije.zip
Закон о условима и поступку за прекид трудноће 34/08 20.03.2008 Package icon Zakon_o_uslovima_i_postupku_za_prekid_trudnoce.zip
Закон о условима и поступку за прекид трудноће 34/08 20.03.2008 Package icon Zakon_o_uslovima_i_postupku_za_prekid_trudnoce.zip
Закон о условима и поступку верификације општих обавеза Републике Српске 109/12 07.11.2012 Package icon Zakon_o_uslovima_verifikacije_opstih_obaveza_RS.zip
Закон о условима и начину измирења обавеза по основу рачуна старе девизне штедње емисијом обвезница у Републици Српској 1/08 12.12.2007 Package icon zakon_o_staroj_deviznoj_stednji.zip
Закон о уређењу простора и грађењу 40/13 25.04.2013 Package icon Zakon_o_uredjenju _prostora_i_gradjenju.zip
Закон о управној инспекцији 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o upravnoj inspekciji cirilica.zip
Закон о управној инспекцији 1/09 15.12.2008 Package icon Zakon_o_upravnoj_inspekciji.zip
Закон о управним споровима 109/05 16.11.2005 Package icon zakon_o_upravnim_sporovima.zip
Закон о управљању отпадом 111/13 28.11.2013 Package icon Zakon_o_upravljanju_otpadom.zip
Закон о употреби знаковног језика 62/18 16.07.2018 Package icon Zakon o upotrebi znakovnog jezika.zip
Закон о унутрашњој пловидби Републике Српске 54/19 08.07.2019 Package icon Zak o unutrasnjoj plovidbi.zip
Закон о унутрашњим пословима 4/12 15.12.2011 Package icon zakon_o_unutrasnjim_poslovima.zip
Закон о унутрашњем платном промету 52/12 17.05.2012 Package icon Zakona_o_unutrasnjem_platnom_prometu.zip