Усвојени закони

Нпр. 30.03.2023
Нпр. 30.03.2023
Називsort descending Службени гласник Датум Преузми
Закон о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj Zak krivicni postupak.zip
Закон о измјенама Закона о посебном доприносу за солидарност 42/ 15 21.05.2015
Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak naucnoistrazivacka djelatnost.zip
Закон o зaштити од пожaрa 71/12 10.07.2012 Package icon Zakon_o_zastiti_od_pozara.zip
Закон o измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 114/17 29.12.2017 Package icon Zakon o izmjenama Zakona o zaduzivanju, dugu i garancijama RS.zip
Закон o измјенама и допунама Закона о државним службеницима 117/11 03.11.2011 Package icon Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_drzavnim_sluzbenicima.zip
Закон измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској 63/14 02.07.2014
Закон о јавним предузећима 75/04 27.07.2004 Package icon zakon_o_javnim_preduzecima.zip
Закон о јавним путевима 89/13 03.10.2013 Package icon Zakon_o_javnim_putevima.zip
Закон о јавним путевима (Пречишћен текст) 16/10 09.02.2010 Package icon Zakon_o_javnim_putevima.zip
Закон о јавним скијалиштима 15/10 26.01.2010
Закон о јавним тужилаштвима Републике Српске 69/16 23.06.2016 Package icon zakon o javnim tuzilastvima RS.zip
Закон о јавно-приватном партнерству у Републици Српској 59/09 11.06.2009 Package icon Zakon_o_JPP_u_RS.zip
Закон о јавном окупљању 118/08 25.11.2008 Package icon Zakon_o_javnom_okupljanju.zip
Закон о јавном реду и миру 20/07 01.03.2007 Package icon zakon_o_javnom_redu_i_miru.zip
Закон о јавном реду и миру 11/ 15 05.02.2015 Package icon Zakon_o_javnom_redu_i_miru.zip
Закон о јаким алкохолним пићима 81/15 10.09.2015 Package icon Zakon_ o_ jakim_ alkoholnim_ picima.zip
Закон о јединственом регистру рачуна пословних субјеката 52/12 17.05.2012 Package icon Zakon_o_JRR_poslovnih_subjekata.zip
Закон о Јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске 74/10 08.07.2010 Package icon Zakon_o_Jedinstvenom_registru_finansijskih_izvjesta.zip
Закон о јединственом систему за мултилатералне компензације и цесије 20/14 27.02.2014 Package icon Zakon_o_jedinstvenom_sistemu_za_multilateralne_kompenzacije_i_cesije.zip