Усвојени закони

Нпр. 15.07.2024
Нпр. 15.07.2024
Називsort ascending Службени гласник Датум Преузми
Закон о хемикалијама 25/09 10.03.2009 Package icon Zakon_o_hemikalijama.zip
Закон о Фонду становања Републике Српске 28/13 21.03.2013 Package icon Zakon_o_Fondu_stanovanja_RS.zip
Закон о Фонду солидарности за обнову Републике Српске 52/14 15.06.2014
Закон о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству 100/17 13.11.2017 Package icon Zakon o Fondu solidarnosti za dijagnostiku.zip
Закон о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске 117/11 03.11.2011 Package icon Zakon_o_Fondu_i_finansiranju_zivotne_sredine.zip
Закон о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске 28/13 21.03.2013 Package icon Zakon_o_Fondu_za_upravlj.nekret.i_potraz.u_vlas.RS.zip
Закон о Фонду за реституцију Републике Српске 56/06 17.05.2006 Package icon Zakon_o_fondu_restitucije.zip
Закон о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 56/06 17.05.2006 Package icon Zakon_o_fondu_za_razvoj_i_zaposljavanje_RS.zip
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској 94/15 29.10.2015 Package icon Zakon_o_fiskalnoj_odgovornosti.zip
Закон о фискалним касама 69/07 26.07.2007 Package icon Zakon_o_fiskalnim_kasama.zip
Закон о фискализацији 15/22 03.03.2022 Package icon Zakon o fiskalizaciji.zip
Закон о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности 20/07 28.02.2007 Package icon zakon_o_premjeru_i_katastru_nepokretnosti.zip
Закон о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и општине 65/08 04.07.2008 Package icon Zakon_o_fin._pol._stranaka_iz_budzeta_Republike_grada_i_opstine.zip
Закон о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању жељезничког саобраћаја од интереса за Републику Српску 34/06 31.03.2006 Package icon 0_finansiranju_zeljeznicke_infrastrukture_i_sufinansiranju_zaljeznickog_saobracaja.zip
Закон о финансијском реструктурирању дуга предузећа са већинским учешћем државног капитала 37/06 06.04.2006 Package icon o_finansijskom_restruktuiranju_duga_preduzeca_sa_vec_ucescem_drz_kapitala.zip
Закон о факторингу 123/20 28.12.2020 Package icon Prijedlog zakona o faktoringu cirilica.zip
Закон о ученичком стандарду 93/06 31.08.2006 Package icon Zakon_o_ucenickom_standardu.zip
Закон о ученичком стандард 72/12 10.07.2012 Package icon Zakon_o_ucenickom_standardu.zip
Закон о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину 15/22 03.03.2022 Package icon Zakon o utvrdjivanju porijekla imovine i psebnom porezu na imovinu.zip
Закон о утврђивању и преносу права располагања имовином на јединице локалне самоуправе 70/06 04.07.2006 Package icon Zakon_o_utvrdjivanju_prenosa_prava_na_jedinice_lokalne_samouprave.zip