Усвојени закони

Нпр. 27.09.2023
Нпр. 27.09.2023
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о обавезном здравственом осигурању 93/22 22.09.2022 Package icon Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju.zip
Закон о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма 81/22 30.08.2022 Package icon Zakon o zastiti ocuvanju i upotrebi jezika.zip
Закон о основном васпитању и образовању 81/22 30.08.2022 Package icon Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 68/22 20.07.2022 Package icon Zakon o platama u pravosudju RS.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 68/22 20.07.2022 Package icon Zakon o platama u MUP RS.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске 68/22 20.07.2022 Package icon Zakon o izm Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovan.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске 68/22 20.07.2022 Package icon Zakon o platama u upravi RS.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској 68/22 20.07.2022 Package icon Zakon o izm Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim skolama i djac.zip
Закон о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске 68/22 20.07.2022 Package icon Zakon o izmj Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture, hp.zip
Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 68/22 20.07.2022 Package icon Zakon o platama u zdravstvu RS.zip
Закон о платама запослених у јавним службама Републике Српске 68/22 20.07.2022 Package icon Zakon o platama u javnim sluzbama RS, hp.zip
Закон о геолошким истраживањима 64/22 12.07.2022 Package icon Zakon o geoloskim istrazivanjima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима 64/22 12.07.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o investicionim fondovima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању 64/22 12.07.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o predskolskom vaspitanju i obrazovanju.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести 63/22 11.07.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti.zip
Закон о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности 63/22 11.07.2022 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o trzistu hartija od vrijednosti.zip
Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства 57/22 22.06.2022 Package icon Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.zip
Закон о здравственој заштити 57/22 22.06.2022 Package icon Zakon o zdravstvenoj zastiti.zip
Закон о допуни Закона о подстицајима у привреди Републике Српске 56/22 17.06.2022 Package icon Zakon o dop Zakona o podsticajima u privredi RS.zip
Закон о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске 56/22 17.06.2022 Package icon Zakon o izmj Zakona o Fondu za razvoj i zaposljavanje RS.zip