Усвојени закони

Нпр. 13.06.2024
Нпр. 13.06.2024
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о Посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце 28/23 27.03.2023 Package icon Zakon seksualne zloupotrebe...djece_.zip
Закон о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске 16/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izmj i dopuni Zakona o obezbjedjenju kvaliteta u vis obr.zip
Закон о стандардизацији у Републици Српској 16/23 23.02.2023 Package icon Zakon o standardizaciji u RS.zip
Закон о измјенама Закона о ванпарничном поступку 16/23 23.02.2023 Package icon Zak o izmj Zakona o vanparnicnom postupku.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 17/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izm i dop Zakona o prevozu u drumskom saobracaju.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о енергетици 16/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима 17/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o privrednim drustvima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о пчеларству 17/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o pcelarstvu.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о туризму 16/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o turizmu.zip
Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти 16/23 23.02.2023 Package icon Zak o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti_0.zip
Породични закон 17/23 23.02.2023 Package icon Porodicni zakon.zip
Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske 132/22 05.01.2023 Package icon Zak o izm Zak o platama zaposlenih lica u jav ust u obl zdr.zip
Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske 132/22 05.01.2023 Package icon Zak o izm Zak o platama zapos u javn slubama RS.zip
Закон о допунама Закона о доприносима 132/22 04.01.2023 Package icon Zak o dopunama Zakona o doprinosima.zip
Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању 132/22 04.01.2023 Package icon Zakon o dopuni Zakona PIO.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 132/22 04.01.2023 Package icon Zak o izm Zakona o platama zap u inst pravosudja RS.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 132/22 04.01.2023 Package icon Zak o izm Zakona o platama zaposlenih u MUP RS.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске 132/22 04.01.2023 Package icon Zakon o izm Zakona o platama zaposlenih u oblasti v.zip
Закон о измјенама закона о платама запослених у органима управе Републике Српске 132/22 04.01.2023 Package icon Zak o izm Zak o platama zaposlenih u organima uprave RS.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској 132/22 04.01.2023 Package icon Zak o izm Zak o platama zaposlenih u osnovnim i s.zip