Аутентично тумачење Закона о финансирању политичких странака из буџета Републике, општине и града (''Службени гласник Републике Српске, број 17/00)

Верзија за штампањеPDF верзија
62/04
29.06.2004

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 161. и 211. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске, број 50/01), Народна скупштина Републике Српске на Осамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29. јуна 2004. године, утврдила је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ, ОПШТИНЕ И ГРАДА (''СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БРОЈ 17/00)

Члан 1.

Аутентично тумачење члана 2. став 1. наведеног Закона гласи:

''Странкама, које имају посланике или одборнике у скупштини, сматрају се и оне странке којима је посланик или одборник приступио у току трајања мандата, од дана приступања, односно новоформирана странка, уколико је посланик формирао странку, која није постојала до тада, од дана регистрације те нове странке.''

Члан 2.

Аутентично тумачење члана 4. став 1. наведеног Закона гласи:

''Странка којој је посланик или одборник приступио у току трајања мандата, има право на средства предвиђена чланом 4. став 1. Закона''.

Члан 3.

Ово аутентично тумачење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.