Закон о измјени Закона о приватизацији државних станова