Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти