Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске