Закон о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре