Закон о узурпацијама и добровољачким компентенцијама