Закон о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и општине