Десета редовна сједница Народне скупштине Републике Српске заказана у уторак, 16. јуна, у 10 часова

Датум: 
02.06.2020 - 11:45

Koлегијум Народне скупштине Републике Српске одлучио је данас да Десета редовна сједница Народне скупштине буде одржана у уторак, 16. јуна са почетком у 10 часова.

Колегијум је усвојио и Приједлог дневног реда 10. редовне сједнице на којем се налази 36 тачака.

Приједлог дневног реда:                                                                                                                                                              

 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци по Пројекту „Водовод и канализација у Републици Српској II“ (FIN˚ 90.345);
 3. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за Пројекат мјере заштите од поплава у Републици Српској (FIN˚ 88484);
 4. Приједлог за разрјешење предсједника Народне скупштине Републике Српске – приједлог Клуба посланика СДС;
 5. Приједлог Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2020. годину;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању – по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању – по хитном поступку;
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању – по хитном поступку;
 9. Приједлог закона о електричној енергији;
 10. Приједлог закона о високом образовању;
 11. Приједлог закона о обезбјеђивању квалитета у високом образовању Републике Српске;
 12. Пријелог закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској;
 13. Приједлог закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње;
 14. Приједлог закона о заштити менталног здравља;
 15. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;
 16. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;
 17. Приједлог закона о измјенма и допунама Закона о јавно – приватном партнерству у Републици Српској;
 18. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о шумама;
 19. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о концесијама;
 20. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом;
 21. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине;
 22. Приједлог Пословника Народне скупштине Републике Српске;
 23. Нацрт закона о факторингу;
 24. Нацрт закона о управној инспекцији;
 25. Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;
 26. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске;
 27. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о играма на срећу – грађанска иницијатива;
 28. Приједлог Декларације о осуди напада, прогона и хапшења владика и свештеника Српске православне цркве у Црној Гори – приједлог народног посланика Небојше Вукановића;
 29. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2019. године;
 30. Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2019. годину;
 31. Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. – 31.12.2019. године;
 32. Годишњи извјештај Омбудмана за дјецу за 2019. годину;
 33. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2019. годину;
 34. Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о праву на слободу мирног окупљања;
 35. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2019. године, те о оствaреним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније;
 36. Избор и именовања.