Друга редовна сједница Народне скупштине: Усвојено више извјештаја и информација о раду републичких институција

Датум: 
29.03.2023 - 21:30

Народна скупштина Републике Српске усвојила је вечерас у другом наставку Друге  редовне сједнице више извјештаја и информација о раду републичких институција.  

Усвојен је Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године, Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину, као и  Буџет Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2023. годину, те   Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске: а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године; б) Годишњи ревизорски извјештај за 2022. годину.

Усвојени су и Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: а) Извјештај о стању на тржишту хартија од вриједности за 2021. годину; б) Извјештај о раду за 2021. годину; в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године, као и Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2021. годину.

Народна скупштина усвојила је Извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2021. годину и Извјештај о раду Комисије за жалбе за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године, те Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу – Право дјетета које се налази у стању социјалне потребе на смјештај у установу.

Усвојена је и Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2022. године.

Парламент је за замјеника генералног секретара Народне скупштине Републике Српске изабрао Дарка Милаковића.   

Парламент је изабрао и недостајуће чланове радних тијела Народне скупштине.