Друга редовна сједница у уторак, 29. јануара, за дневни ред преложено 28 тачака

Датум: 
16.01.2019 - 12:45

Колегијум Народне скупштине Републике Српске одлучио је данас да би 2. редовна сједница парламента требало да почне у уторак, 29. јануара 2019. године у 10 часова.

Колегијум је усвојио Приједлог дневног реда на којем се налази 28 тачака.

Приједлог дневног реда 2. редовне сједнице:

 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Нацрт закона о социјалном становању Републике Српске;
 3. Нацрт закона о заштити од нејонизујућих зрачења;
 4. Нацрт закона о Граду Градишка;
 5. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске;
 6. Нацрт закона о радио-аматеризму у Републици Српској;
 7. Нацрт закона о унутрашњој пловидби Републике Српске;
 8. Нацрт закона о противградној заштити;
 9. Нацрт закона о измјени Закона о привредним друштвима;
 10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности;
 11. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској;
 12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске;
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о генетички модификованим организмима;
 14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту;
 15. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану;
 16. Нацрт стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2018-2022. године;
 17. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2019. годину;
 18. Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2017. годину;
 19. а)Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 11.8.2017. – 31.12.2017. године; б)План рада Фискалног савјета Републике Српске са финансијским планом за 2018. годину;
 20. а)Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2017. године;б)Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2018. годину;
 21. а)Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2017. годину; б)Извјештај Комисије за жалбе о раду за 2017. годину;
 22. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.01.2017 до 31.12.2017. године;
 23. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2017. годину;
 24. Информација о предлагању члана у Државну регулаторну комисију за електричну енергију из Републике Српске;
 25. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром“ Бања Лука;
 26. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Јањске отоке“ по скраћеном поступку;
 27. Приједлог закључка у вези са увођење бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива;
 28. Избор и именовање.