Други наставак 5. редовне сједнице у уторак у 10 часова

Датум: 
01.07.2019 - 10:15

Други наставак 5. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске заказан је у уторак, 2. јула, са почетком у 10 часова.

Преостале тачке Дневног реда 5. редовне сједнице:

Нацрт закона о узурпацијама и добровољачким компентенцијама;

Нацрт закона о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској;

Нацрт закона о измјени Закона о насљеђивању;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о доприносима – приједлог народног посланика Јелене Тривић;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o јавним путевима;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла;

Нацрт стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2019. до 2023. године;

Нацрт стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019 – 2023. године;

Нацрт стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019 – 2023. године);

Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године;

Консолидовани извјештај о инвестирању јавних средстава за период 01.01-31.12.2018. године;

Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2018. годину;

Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2018. годину;

Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2018. – 31.12.2018. године;

Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2018. годину;

Информација о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013 – 2022. година у 2018. години;

Избор и именовања.

Народна скупштина Републике Српске прошле седмице, у првом наставку 5. редовне сједнице, усвојила је 11 закона и три нацрта закона.

Усвојени су сљедећи закони: Закон о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској; Закон о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима са амандманима; Закон о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру, Закон о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији; Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит, Закон о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање са усвојеним амандманом који је постао саставни дио закона; Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету; Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама; Закон о измјенама и допунама Закона o пољопривредном земљишту; Закон о измјенама и допунама Закона о дувану и Закон о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске.

Народни посланици усвојили су Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању који је упућен у јавну расправу у трајању од 30 дана, те Нацрт закона о личном имену и Нацрт закона о трговини.

Народна скупштина Републике Српске у првом дијелу 5. редовне сједнице усвојила је Информацију о стању безбједности у Републици Српској у 2018. години и прва четири мјесеца 2019. године, шест закона и једну Одлуку. 

Усвојени су сљедећи закони: Закон о подстицајима у привреди Републике Српске уз усвојене амандмане, Закон о допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, Закон о измјени Закона о банкама Републике Српске, Закон о печатима органа и институција Републике Српске,   Закон о социјалном становању Републике Српске уз амандмане и Закон о унутрашњој пловидби Републике Српске.   Народна скупштина је усвојила и Одлуку о изради Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље - Брчко и Брчко – Рача.