Завршена 19. редовна сједница Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
01.12.2021 - 14:30

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас у првом наставку 19. редовне сједнице Kонсолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 30. 6. 2021. године, закон, три нацрта закона и више извјештаја, чиме је сједница окончана.

Усвојен је Закон о измјенама и допунама Закона о рибарству; Нацрт закона о културним добрима, Нацрт закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету. Сва три нацрта закона упућена су у стручну расправу у трајању од 30 дана.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Извјештај Kомитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину и  Извјештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године.

Посланици су прилими к знању Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о ефикасности законских рјешења о професионалној рехабилитацији и запошљавању лица с инвалидитетом у Босни и Херцеговини.

На приједлог предсједника Републике Српске, Народна скупштина је на функцију омбудсмана за дјецу изабрала Наталију Петрић, дипломираног правника из Бањалуке.

Народна скупштина разријешила је Срђана Шупута функције члана Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске и избарала га за в. д. замјеника директора Агенције за банкарство Републике Српске на период од шест мјесеци.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је прошле седмице, у првом дијелу  19. редовне сједнице, десет закона. Три закона усвојена су по хитном поступку: Закон о допунама Закона о републичкој управи, Закон о допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама.

Усвојени су: Закон о друштвеном предузетништву Републике Српске, Закон о образовању одраслих, Закон о музејској дјелатности, Закон о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске, Закон о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске, Закон о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске уз два усвојена амандмана која су постала саставни дио закона.