Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа није постигла сагласност о Закону о референдуму и грађанској иницијативи и Изборном закону Републике Српске

Датум: 
27.05.2024 - 13:15

Заједничка комисија Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката данас није постигла сагласност о Закону о референдуму и грађанској иницијативи, број: 02/1-021-448/24 од 19. априла 2024. године и Изборном закону Републике Српске, број: 02/1-021-450/24 од 19. априла 2024. године у вези са одлукама Клуба бошњачког народа у Вијећу народа о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа.

Делегат Клуба бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске Армин Хамзић на сједници Заједничке комисије је остао при ставу да су Законом о референдуму и грађанској иницијативи и Изборним законом Републике Српске повријеђени витални национални интереси бошњачког народа, док су представници предлагача закона, народни посланици Срђан Мазалица и Игор Жунић, истакли да за њихово доношење постоји уставни основ, у складу са чланом 70 Устава Републике Српске.

Будући да није дошло до усаглашавања на Заједничкој комисији Народне скупштине и Вијећа народа Републике Српске, предметна питања просљеђују се Уставном суду Републике Српске, односно Вијећу за заштиту виталног интереса да донесе коначну одлуку у складу са чланом 70 допуњеним Амандманом LXXXII Устава Републике Српске.

Клуб делегата из реда бошњачког народа покренуо је поступак заштите виталног националног интереса за оба закона у цјелости, на које нису предложени амандмани, тако да на сједници Заједничке комисије није дошло до усаглашавања.

Сједницом је предсједавао предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић.

На сједници Заједничке комисије усаглашавају се спорни акти, односно изгласани закони, прописи и општи акти у Народној скупштини и предложени амандмани у Вијећу народа. Ако дође до усаглашавања, акт се сматра усвојеним и шаље се на објављивање у „Службени гласник Републике Српске“, у супротном акт се упућује Вијећу за заштиту виталног интереса при Уставном суду Републике Српске на разматрање и одлучивање.