Колегијум за заказивање 17. посебне сједнице у петак у 11 часова

Датум: 
10.12.2020 - 13:15

Сједница Колегијум за утврђивање приједлога дневног реда и термина одржавања 17. Посебног засједања Народне скупштине отказан је за петак, 11.12.2020, у 11 часова (Мала сала, 1. спрат).

Колегијум је отказан након што су представници клубова опозиције тражили да за дневни ред Колегијума гласају искључиво предсједници клубова посланика, а не њихови замјеници који представљају клуб по овлаштењу предсједника, како је то до сада била уобичајена пракса. 

Због превазилажења несугласица предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић одлучио је да одложи сједницу Колегијума, икао је у члану 13. став 2 Пословника јасно наведено: „Ако клуб посланика представља замјеник предсједника клуба, односно овлашћени представник, он преузима овлашћење предсједника клуба“.

Такође предсједник парламента није искористио ни могућност коју даје члан 36. став 2 у којем пише: „Ако сјед­ни­ца Ко­ле­ги­ју­ма На­род­не скуп­шти­не и по дру­гом са­зи­ва­њу ни­је одржана због недостатка кворума, а ра­ди се о хит­ним пред­ме­ти­ма, од­лу­ке из над­ле­жно­сти Ко­ле­ги­ју­ма На­род­не скуп­шти­не до­но­си пред­сјед­ник На­род­не скуп­шти­не“, иако је могао да је реализује хитним заказивање још сједнице Колегијума у току дана.

Будући да се ради о веома важним одлукама за Републику Српску и њено функционисање, као што су Буџет за 2021. и Економска политика, предсједник Народне скупштине одлучио је да сједница Колегијума буде одржана сутра у 11 часова и да јој присуствују сви шефови посланичких клубова.